HANDELSBETINGELSER  

 
 

Alle forløb, workshops, foredrag, uddannelser, sessioner og produkter på denne hjemmeside udgår fra:

LiseLoensmann.com
c/o SigneBudolf.dk
Mejlgade 47B, 3. 
8000 Aarhus C 
Danmark
CVR.nr.: 35920110

Lise Lønsmann modtager betaling via webshoppen med kreditkort og online kvittering. Alle beløb er i danske kroner (DKK).

 

Betalingsbetingelser vedrørende sessioner, workshops, klasser, forløb, foredrag og konsulentydelser: 

Tilmelding er bindende. Du kan fortryde dit køb i 14 dage efter betalingen ved afbud pr. mail til lise@liseloensmann.com. Derefter tilbagebetales beløbet ikke uanset årsag (inkl. sygdom, skade og fravær). Hvis du vil afbestille senere end 14 dage efter dit køb, kan du vælge at sende en anden person end dig selv til sessionen/workshoppen/klassen/forløbet/foredraget, såfremt det aftales på forhånd pr. mail til lise@liseloensmann.com.

Sessioner, workshops, klassser, forløb og foredrag afvikles på de angivne/aftalte tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis sessioner, workshops, klasser, forløb eller foredrag skulle blive aflyst, får køber det fulde indbetalte beløb retur.

Ved 1:1 Flow-sessioner kan du, hvis du bliver forhindret, ændre din tid indtil 7 dage inden din aftale. Efter endt session gives der ikke penge retur. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefon-/internetforbindelse eller at møde op på det aftalte tidspunkt.

Ved længere forløb (på 2 måneder, 4 måneder etc.) binder du dig ved køb for hele forløbet. Du kan således ikke framelde dig forløbet i forløbsperioden, kun inden for dine 14 dages fortrydelsesret-periode fra købsdatoen. 

 

Betalingsbetingelser vedrørende produkter i shoppen:

Der gives ikke penge retur for audios og videoer købt i shoppen.

Online-produkter bliver leveret digitalt via e-mail. Levering af online-produkter sker straks efter køb. Lise Lønsmann kan ikke tage specielle forholdsregler i forhold til særlige former for spamfiltre eller dysfunktionelle mailadresser, så det er dit eget ansvar at sikre, at du modtager e-mails fra os. Har du problemer, kan du naturligvis altid kontakte os på: lise@liseloensmann.com. Du modtager en kvittering for dit køb på din mailadresse, og det er dit eget ansvar at gemme denne.

 

Disclaimer

Anbefalingerne på liseloensmann.com, i digitale produkter, på onlineforløb, på liveforløb og i personlige sessioner er tænkt som undervisning og rådgivning i bevægelsestræning, og de kan ikke erstatte lægefaglig rådgivning eller behandling.

Lise Lønsmann og LiseLoensmann.com kan ikke drages til ansvar eller pålægges erstatning for direkte eller indirekte skader eller gener, som er opstået efter brug eller misbrug af dette indhold.

 

Sprog:

Lise Lønsmann kan frit vælge, hvorvidt al kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk.

 


Personoplysninger:

Jeg behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. 

I forbindelse med køb, tilmelding til nyhedsbrevet og spørgeskemaer behandles dine oplysninger hos følgende tredjeparter:
• dine betalingsoplysninger – Stripe
• dine køb – WooCommerce, Simplero og E-Conomic
• håndtering af nyhedsbreve via e-mail – MailChimp
• håndtering af tilmelding til nyhedsbrev og ventelister – MailChimp og PopupAlly 
• håndtering af spørgeskemaer – Wufoo

Du kan til enhver tid få ændret eller slettet dine oplysninger, hvis du ønsker det, ved at sende en mail til lise@liseloensmann.com.   

Hvis du bestiller en fysisk vare, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til et fragtfirma, p.t. PostNord og JH Transport, med henblik på levering af din vare.

Dette website anvender cookies. Der er ingen personlige oplysninger gemt i disse cookies. Sitet anvender cookies fra følgende tredjeparter: Google Analytics, SlimStat og Facebook.

Hvis du har tilmeldt dig mit nyhedsbrev, har du givet samtykke til, at jeg må kontakte dig per e-mail med nyhedsbreve og tilbud. Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at afmelde dig min nyhedsbrevs-mailliste via linket i bunden af mailen.

 

Rettigheder:

Lise Lønsmann har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og til alt trykt og digitalt materiale, som stilles til rådighed ved forløb, sessioner, workshops, konsulentydelser, foredrag og på uddannelsen. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.

Lise Lønsmanns navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Såfremt de/det leverede produkter/materiale og Lise Lønsmanns navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Lise Lønsmann berettiget til en bod på 50.000 kroner per overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse, beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Lise Lønsmann er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse samt til erstatning i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler.

 


Ansvar:

Ethvert erstatningsansvar, som Lise Lønsmann måtte pådrage sig i relation til sine produkter, workshops, forløb, sessioner, foredrag og uddannelser, er begrænset til direkte skade og tab. Lise Lønsmann skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Lise Lønsmann har handlet simpelt uagtsomt. 

 

 

Lovvalg og værneting:

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Retten i Aarhus.