En af de ting, jeg elsker mest, når jeg underviser, er at se, når en danser pludselig forstår et princip eller et redskab fuldt ud, ikke bare med sin hjerne, men med sin krop og helt ind i sin sjæl og som følge deraf begynder at bevæge sig helt anderledes end før. Enten fordi hun har sluppet noget, der stod i vejen, eller fordi hun har skabt adgang til det, jeg kalder, sit indre, naturlige energiflow, og derfor kan bevæge sig helt frit og med sin fulde kraft. Det er fantastisk at se en danser skabe adgang til det guld, hun gemmer på indeni. Nøglen til denne adgang ligger i at arbejde med sin bevidsthed og sit energiflow i dansen.

Jeg snakker altid meget, når jeg underviser. Det har jeg altid gjort. Jeg gør det, fordi jeg mener, det er vigtigt, at sætte ord på de begreber, der kan være svære at forstå og arbejde med, fordi de kan virke meget abstrakte. Jeg forsøger at gøre det abstrakte mere konkret. Begreber såsom energi, dynamik, bevægelseskvalitet og flow er nemmere at forstå og omsætte, når der bliver sat ord på dem.

En anden ting, jeg lægger vægt på i min undervisning, er, at danserne sætter ord på deres udfordringer. Jeg opfordrer altid danserne til at stille spørgsmål, hvis der er noget, de er i tvivl om eller gerne vil have uddybet, også selvom spørgsmålene måske ikke er helt færdigformulerede i deres bevidsthed endnu. For din krop kan sagtens have på fornemmelsen, hvad der er på spil, uden at du nødvendigvis kan formulere det helt præcist i ord. Det er faktisk oftest tilfældet, at din krop ved noget, før din bevidsthed gør. Derfor kan det være en fordel at forsøge at italesætte tvivlen eller fornemmelsen og på den måde arbejde med at højne din bevidsthed og kropsbevidsthed og dermed blive bedre til at mærke og forstå din krop, dine bevægelser og dine personlige udfordringer i dansen. Det vil på sigt betyde, at du bliver hurtigere til at lære og udvikle dig i dansen.

Jeg giver altid personlig feedback, når jeg underviser, fordi jeg mener, at det er sådan, den enkelte danser udvikler sig mest og hurtigst. Jeg tager udgangspunkt i der, hvor danseren er i sin udvikling lige nu og her, og hvor hun skal sætte ind, hvis hun gerne vil forbedre sig. Jeg underviser meget intuitivt. Jeg reagerer på det, jeg ser og fornemmer. Det gælder naturligvis de fysiske aspekter såsom placering, åndedræt, vægtfordeling, udadrotation etc., men også det mentale fokus og energiflow og -blokeringer.

Når jeg underviser, møder jeg ofte mentale blokeringer hos danserne, såsom overbevisninger i stil med ”det her er svært” eller ”jeg er ikke god nok” eller ”jeg skal knokle for at lære det”. Den slags blokeringer kan virkelig spænde ben for din danseudvikling. Du kan virkelig rykke, hvis du begynder at arbejde med dit mentale fokus. Det er eksempelvis også det, elitesportsudøvere gør. Tænk, hvis en OL-atlet tænkte ”det her er svært”, mens hun trænede sit løb eller sit højdespring. Så ville hun jo aldrig vinde, ganske enkelt fordi den mentale overbevisning sætter sine spor i kroppen. Samme princip gælder i dansen. Når du bakker dig selv op mentalt, skaber det konkrete fysiske resultater.

Energiblokeringer er også noget, der påvirker mange dansere. En energiblokering kan eksempelvis opstå, hvis du ikke trækker vejret frit. Mange trækker ofte vejret overfladisk, og rigtig mange glemmer faktisk helt at trække vejret, når de danser. Det sender alarmsignaler til ens krop, fordi den ikke får ilt nok, og alarmberedskab er naturligvis ikke det bedste udgangspunkt for dans. Energiblokeringer kan også opstå, når mentale blokeringer er så gamle og indgroede, at de sætter spor i dit energiflow. Det er afgørende at se på disse blokeringer og arbejde med at opløse dem, hvis du vil have adgang til dit fulde potentiale i dansen.

Når jeg underviser, lader jeg min intuition guide mig. Jeg guider danseren til, hvor hun skal fokusere sit mentale fokus og sin energi og til, hvad hun skal slippe for at kunne rykke i sin dans. Formålet med sparringen fra mig er at hjælpe danseren med at blive bevidst om bl.a. sine bevægelsesmønstre, sit mentale fokus og sine blokeringer samt at italesætte og transformere konkrete udfordringer i dansen. Ofte ligger der en masse potentiale gemt, som danseren ikke udnytter. Enten fordi hun ikke er bevidst om potentialet, eller måske fordi hun ikke ved, hvordan hun skal få adgang til det, eller fordi noget blokerer adgangen. Det er netop disse ting, jeg arbejder med, når jeg underviser, og det er derfor, jeg prioriterer den intuitive sparring så højt. Fordi den er med til at åbne for adgangen til danserens indre, naturlige energiflow og kraft. Og det er her, guldet ligger gemt.

Jeg tror på, at du kun kan ændre det, du er bevidst om. Hvis du ikke kan mærke, hvor du selv er, så kan du heller ikke guide dig selv et andet sted hen, hverken fysisk, mentalt eller energimæssigt. Formår du at skabe adgang til dit indre, naturlige energiflow? Og hvilket guld gemmer du på?