Man kan ikke snakke dans uden at snakke flow. Men hvad er det flow for en størrelse? Det er svært at tage at føle på, og derfor kan det være svært at arbejde på at skabe mere af det. For hvor skal man begynde?

Hvis du spørger mig, så ligger nøglen i at tillade flowet og ikke forcere det. Tillade flydende og energifulde bevægelser og bevægelseskvaliteter og have fokus på at være i forbindelse med sig selv, så bevægelsesflowet kommer som en naturlig forlængelse af et frit energiflow i kroppen. Ok, Lise, det lyder jo meget fint i teorien, men hvordan gør man så det i praksis?

Jo, først og fremmest handler det om at flytte fokus fra hovedet og ned i kroppen. Væk fra tanker, væk fra bekymringer, væk fra to do-lister og hverdagstravlheden og ned i kroppen og over i et fokus på, hvordan bevægelserne føles, og hvordan kroppen har det, og hvilke signaler den sender. I min undervisning møder jeg meget ofte dansere – og det gælder alle niveauer – der er i hovedet 90 % af tiden eller mere. Jeg tror personligt, at det handler om en kulturel og samfundsmæssig tendens, hvor der er meget fokus på argumenter og rationel analyse og meget lidt fokus på kropslighed, kropslig kommunikation og energiarbejde. Langt de fleste af os er ganske enkelt vant til at være i hovedet det meste af tiden. Vant til at tænke, planlægge, rationalisere, argumentere. Så skiftet til at være i kroppen, når vi danser, kan være en stor udfordring, og det er sjældent, at det sker, blot fordi vi træder ind ad døren til dansesalen. Vi har stadig vores vaner og mønstre med os, og hvis vi ikke er bevidste om det, er det meget nemt at tage vanerne med ind i dansen. Og så har vi en af de største forhindringer for at skabe flow i dansen: At være i hovedet hele tiden.

Helt lavpraktisk ligger nøglen i at øve dig kontinuerligt i at slippe tankerne og i stedet MÆRKE hver enkelt lille bevægelse og variation i dansen. Mærke dem, så du kan navigere og justere efter det og give slip der, hvor du holder igen, så du kan blive helt skarp og flydende i dine bevægelser.

Et rigtig godt sted at starte er med dit åndedræt. Hvis du er en af dem, der har tendens til at være i hovedet det meste af tiden og har svært ved at flytte fokus ned i kroppen, så væn dig til at bruge dit åndedræt som en slags anker til at grounde dig og komme ned i kroppen. Brug et par minutter inden du begynder på at danse på åndedrætsøvelser og vær løbende, mens du danser, opmærksom på dit åndedræt. Brug det til at samle og grounde din energi og dit fokus ind imellem øvelserne og koreografierne og til at støtte dig i dansen generelt.

Og arbejd så på at tillade flowet. Med det mener jeg arbejd på at give slip og danse helt igennem uden holde igen og uden at forsøge at fremtvinge flowet, for det kan ikke lade sig gøre. Flow kan ikke forceres, det skal tillades og opstå naturligt ♥


Lise